Egy, a pepsifoci birtokába került dokumentum szerint a Fradi oldaláról még a tárgyalások során is úgy vélték, hogy az angolokkal kötött szerződés SÚLYOS HIÁNYOSSÁGOKAT TARTALMAZ A GARANCIÁK TERÉN, azaz az angol tulajdonost a szerződés szerint alig kötelezi bármi is az új FTC-stadion építésével kapcsolatosan.

A jelentés alapján kijelenthető, hogy az angolokkal megkötött szerződést vizsgáló ferencvárosi fél is vonakodva – súlyos aggályokkal – javasolta csak aláírásra a kontraktust, hiszen az a tervezett új (vagy felújítandó) stadion kapcsán szinte alig garantál bármit is a Ferencvárosnak.

A szerződés aláírása előtt a zöld-fehér klubnál egy öttagú bizottságot hoztak létre. A dokumentum szerint a Bizottság öt tagból állt, az FTC ügyeiben jártasak tudhatják, hogy a tagok aktívan részt vettek a klub életében. Tagja volt ennek az alapító unokája, dr. Springer Miklós, Menráth István, az FTC akkori klubigazgatója, dr. Balogh Ákos akkori elnökségi tag (korábban Dámosy Zsolt elnök „jobbkeze”), dr. Petró László, a klub akkori jogi képviselője valamint Kari Attila, az akkor még létező FTC Pártolói Egyesület képviseletében.

Ennek a bizottságnak a feladata volt az, hogy megvizsgálja, a tervezett, angolokkal kötendő kontraktus megfelelően képviseli-e az FTC érdekeit. Nos, a tagok több súlyos kritikát is megfogalmaztak a szerződéssel kapcsolatosan. Ezek közül talán a legsúlyosabb az, hogy úgy látták, a szerződés szinte semmit nem garantál a stadiont illetően, hiszen az ő szavaikkal élve „teljes mértékben hiányos a szabályozás az új stadion felépítésének határideje, műszaki tartalma tekintetében”, azaz gyakorlatilag a tervezett stadiont tekintve semmire nem volt megfelelő garancia.

Talán nem mellékesen érdemes azt is megjegyezni, hogy a jelentés kiemelte azt is, hogy a szerződés arról sem rendelkezett egyértelműen, az angoloknak a focicsapat kapcsán milyen kötelezettségeik vannak, hiszen a megfelelő garanciák itt is hiányoznak. Azt ehelyütt nem árt leszögezni, hogy Kevin McCabe ennek ellenére hosszú időn át biztosította a havi közel 100 millió forintot, kiemelt költségvetést biztosítva ezzel az FTC Zrt.-nek, idén azonban úgy döntött, nem vállalja tovább a finanszírozást.

Hogy mennyire kétkedő volt az öttagú bizottság, azt jól jellemzi az, hogy ugyan a szerződést aláírásra javasolták, de csak azért, mert abban a pénzügyi helyzetben nem volt más lehetősége a klubnak.
(pepsifoci.hu)

Hírdetés